trôi

Trời vừa mới lác đác mưa được một tí. Hôm nay Chủ nhật mà chả hiểu sao yên ắng thế, nhà hàng xóm chẳng thấy làm gì.

Có cái gì đó cứ trôi trôi.

Advertisements

Để lại lời bình

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s